• Autentificare
 Căutare      
Informaţii Publice / Angajări
 
Concurs angajare Concurs angajare Minimize

 ANUNŢ CONCURS

ANUNŢ CONCURS
 
         
            În perioada 01 - 06 august 2018, la sediul Primariei orasului Ocna Sibiului, Jud. Sibiu, se va desfaşura concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector , clasa I, grad profesional principal , în  cadrul Birou contabilitate,taxe-impozite locale si proiecte cu finanţare internatională,
            Concursul se va desfaşura dupa urmatorul program:
                        -01 -august 2018 – ora - 9- proba scrisa;
                        -06 -august 2018 – ora - 9- interviul.
            Condiţiile de participare la concurs :cele pevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare.
 
        Specifice :
                 a) Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (economice sau juridice) ;
             b)Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului : 5 ani .
 c)Abilităţi de comunicare ,capacitatea de transmitere a ideilor scris/vorbit, capacitatea de analiză şi sinteză, iniţiativă, capacitate de a lucra în echipa,  seriozitate, dinamism ;
             d)bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Ocna Sibiului, str.P-ata Traian, nr.6 sau pe site-ul primariei.
            Dosarele de inscriere se depun in maximum 8 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III a, la sediul Primăriei Oraşului Ocna Sibiului.
            Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0269/541301.
 
  
                                                                  Inspector O.S.G.R.U.
                                                                    Cojocariu Maria
 
 
  
                                                            BIBLIOGRAFIE,
 
 
  
            Pentru concursul organizat in vederea ocupării funcţiei publice de executie temporar vacant de inspector , clasa I, grad profesional principal in cadrul Birou contabilitate,taxe-impozite locale si proiecte cu finanţare internatională, 
 
 
1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici,republicata cu modificarile si complectarile ulterioare ;
 
 2. Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,republicata ;
 
 3.Legea  nr.227/2015 Codul fiscal,cu modificarile si complectarile ulterioare;
 
 4. Legea  nr.273/2006 actualizata,privind finantele publice locale ;
         
 5. Legea  nr.207/2015  privind Codul de procedura fiscala ;
 
 6. Constitutia Romaniei revizuita –Legea nr .429/2003 .
 
  
                                                                        Intocmit,                                                                  

                                                                  Cojocariu Maria

     

Selectie dosare concurs Selectie dosare concurs Minimize
     

Anunt concurs promovare Anunt concurs promovare Minimize