Mode:      Minimize 
Page Functions
Add New Page Current Page Settings Delete Current Page
AddSettingsDelete
Copy Current Page Export Page Import Page
CopyExportImport
Module:     Pane:    
Title:     Insert:    
Visibility:       
Add Module To Page
Common Tasks
Edit Site Settings Manage Users Manage Security Roles
SiteUsersRoles
Manage Files Goto Online Help View Extensions
FilesHelpExtensions
 
       • Autentificare
 Căutare      
Informaţii Publice / Publicatii de casatorie
 
Publicatii de casatorie Publicatii de casatorie Minimize

Potrivit ART. 26 din Legea nr.119 din 1996

    Ofiterul de stare civila dispune publicarea declaratiei de casatorie in ziua primirii acesteia, prin afisarea in extras intr-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmeaza sa se incheie casatoria, precum si pe pagina de internet a acestuia/acesteia. Dupa caz, declaratia de casatorie se afiseaza si la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta
     

Publicatii de casatorie 2016 Publicatii de casatorie 2016 Minimize
     

Publicatii de casatorie 2017 Publicatii de casatorie 2017 Minimize
     

Publicatii de casatorie 2018 Publicatii de casatorie 2018 Minimize
     

Publicatii de casatorie 2019 Publicatii de casatorie 2019 Minimize