• Autentificare
 Căutare      
Primărie / Compartimente,Servicii Publice / Buget și Execuţie bugetară
 
Buget şi Execuţie bugetară Buget şi Execuţie bugetară Minimize

La Consiliul Local al Oraşului Ocna Sibiului este organizată şi condusă contabilitatea, în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Biroul Financiar-Contabilitate. Acesta asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, şi întocmeşte contul anual de execuţie a bugetului oraşului.

Veniturile şi cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri şi cheltuieli evidentiate în afară bugetului local, cumulate la nivelul consiliului local, alcătuiesc bugetul oraşului.

Prin aprobarea bugetelor se autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, iar creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanţarea activităţii administraţiei publice locale, programelor, proiectelor, activităţilor, acţiunilor, obiectivelor şi altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementări, şi vor fi angajate şi folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare. Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plati, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depasite.

             Patrimoniul oraşului este format din bunuri mobile şi imobile care aparţin domeniului public al oraşului, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

     

Documente raporturi Documente raporturi Minimize
     

Situatia financiar contabila a POS la 31.12.2014 Situatia financiar contabila a POS la 31.12.2014 Minimize
     

Buget 2015 Primaria Ocna Sibiului Buget 2015 Primaria Ocna Sibiului Minimize
     

Situatia financiar contabila a POS la 30.06.2015 Situatia financiar contabila a POS la 30.06.2015 Minimize
     

Situatia financiar contabila a POS la 31.12.2015 Situatia financiar contabila a POS la 31.12.2015 Minimize
     

Buget 2016 Primaria Ocna Sibiului Buget 2016 Primaria Ocna Sibiului Minimize
     

	Situatia financiar contabila a POS la 31.12.2016 Situatia financiar contabila a POS la 31.12.2016 Minimize
     

Situatia financiar contabila a POS la 31.03.2017 Situatia financiar contabila a POS la 31.03.2017 Minimize
     

Buget initial 2017 Primaria Ocna Sibiului Buget initial 2017 Primaria Ocna Sibiului Minimize
     

Bilant iunie 2017 Bilant iunie 2017 Minimize
     

Bilant trimestrul III 2017 Bilant trimestrul III 2017 Minimize
     

Buget final 2017 Buget final 2017 Minimize
     

Situatia financiar contabila a POS la 31.12.2017 Situatia financiar contabila a POS la 31.12.2017 Minimize
     

Buget initial 2018 Primaria Ocna Sibiului Buget initial 2018 Primaria Ocna Sibiului Minimize
     

Bilant 31 martie 2018 Bilant 31 martie 2018 Minimize
     

Bilant 31 iunie 2018 Bilant 31 iunie 2018 Minimize
     

Buget la 30 sept 2018 Buget la 30 sept 2018 Minimize
     

Bilant 31 septembrie 2018 Bilant 31 septembrie 2018 Minimize
     

Bilant 31 decembrie 2018 Bilant 31 decembrie 2018 Minimize
     

Bilant 31 martie 2019 Bilant 31 martie 2019 Minimize