Mode:      Minimize 
Page Functions
Add New Page Current Page Settings Delete Current Page
AddSettingsDelete
Copy Current Page Export Page Import Page
CopyExportImport
Module:     Pane:    
Title:     Insert:    
Visibility:       
Add Module To Page
Common Tasks
Edit Site Settings Manage Users Manage Security Roles
SiteUsersRoles
Manage Files Goto Online Help View Extensions
FilesHelpExtensions
 
       • Autentificare
 Căutare      
Primărie / Compartimente,Servicii Publice / Compartiment tehnic
 
Compartiment Tehnic Compartiment Tehnic Minimize

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de alimentație publică,  de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă au obligaţia de a obţine autorizaţie/acord pentru desfăşurarea acestor activităţi, precum şi avizul pentru programul de funcţionare.

     

Acord/autorizatie de functionare Acord/autorizatie de functionare Minimize