Mode:      Minimize 
Page Functions
Add New Page Current Page Settings Delete Current Page
AddSettingsDelete
Copy Current Page Export Page Import Page
CopyExportImport
Module:     Pane:    
Title:     Insert:    
Visibility:       
Add Module To Page
Common Tasks
Edit Site Settings Manage Users Manage Security Roles
SiteUsersRoles
Manage Files Goto Online Help View Extensions
FilesHelpExtensions
 
       • Autentificare
 Căutare      
Primărie / Compartimente,Servicii Publice / Regisrul agricol
 
Registrul agricol Registrul agricol Minimize

    A N U N Ț

           Cetățenii din orașul Ocna Sibiului și Topîrcea cât și cei din alte localități, persoane fizice și juridice, au obligația de a declara date la Registrul Agricol pe anul 2017 cu terenurile care le dețin, culturi, animale și alte suprafețe inclusiv gradini și construcții.

în confomitate cu prevederile art. 20 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1500 lei.

Declararea datelor în Registrul Agricol se face in fiecare zi de luni până vineri între orele 8-15 la compartimentul Registru Agricol, etaj I.

     

Formulare necesare Formulare necesare Minimize