Mode:      Minimize 
Page Functions
Add New Page Current Page Settings Delete Current Page
AddSettingsDelete
Copy Current Page Export Page Import Page
CopyExportImport
Module:     Pane:    
Title:     Insert:    
Visibility:       
Add Module To Page
Common Tasks
Edit Site Settings Manage Users Manage Security Roles
SiteUsersRoles
Manage Files Goto Online Help View Extensions
FilesHelpExtensions
 
       • Autentificare
 Căutare      
Primărie / Compartimente,Servicii Publice / Regisrul agricol
 
Registrul agricol Registrul agricol Minimize

PRIMARIA OCNA SIBIULUI

ANUNŢ !

În vederea implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023, proprietarii și posesorii de teren agricol extravilan identificat în tarlalele: 52,54,55,67,68,69,73,74,75,85,86,87,88,90,91,92

sunt  rugați  să se prezinte la Primăria orașului Ocna Sibiului, compartimentul Registru Agricol, pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării parcelelor de teren în Cadastru și Cartea Funciară (GRATUIT).

          Pentru cei cu domiciliul in alte localitati, pot trimite actele de proprietate in copie pe adresa de e-mail: primariaocna@yahoo.com

 

          Se vor depune următoarele documente:

-         Copie carte de identitate;

-         Act de proprietate ( Titlu de proprietate, Certificat de moștenitor, Contract de donație, Act de partaj, etc.)

 

 

                                                                                               

TOŢI FERMIERII CARE UTILIZEAZĂ TEREN AGRICOL (ÎNTRE 1.00 ŞI 10.00 HA) SAU DEŢIN ANIMALE PE RAZA U.A.T. OCNA SIBIULUI, SUNT ÎNSCRIŞI CU ACESTEA ÎN REGISTRUL AGRICOL ŞI LA A.P.I.A. SIBIU POT BENEFICIA DE AJUTOR ÎN BANI DE LA STAT, DACĂ ÎN URMA CALAMITĂŢILOR NATURALE (ÎNGHEŢ, GRINDINĂ, INUNDAŢII, PLOI ABUNDENTE, SECETĂ, PAGUBE PRODUSE DE ANIMALE SĂLBATICE) AU SUFERIT O PIERDERE ÎN PROPORŢIE DE PESTE 30 % DIN RECOLTĂ SAU DIN EFECTIVUL DE ANIMALE.

                DE ASEMENEA PRODUCĂTORII AGRICOLI (PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE) TREBUIE SĂ FACĂ DOVADA CĂ SUPRAFEŢELE DE TEREN PE CARE LE CULTIVĂ SAU ANIMALELE PE CARE LE DEŢIN SUNT ASIGURATE LA O FIRMĂ DE ASIGURARE, AGREATĂ DE MINISTERUL AGRICULTURII.

               TOŢI CEI INTERESAŢI SE POT ADRESA CU O CERERE LA PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNA SIBIULUI PÂNĂ ÎN DATA DE 15 OCTOMBRIE 2017.

  VĂ MULŢUMIM !

CONDUCEREA PRIMĂRIEI   

 

     

Formulare necesare Formulare necesare Minimize