• Autentificare
 Căutare      
Primărie / Compartimente,Servicii Publice / Taxe și Impozite
 
Taxe și Impozite Taxe și Impozite Minimize

Compartimentul impozite si taxe locale

Indeplineste urmatoarele atributii şi este deservit de 4 persoane, având calitatea de funcţionari publici :

      a) propune stabilirea, constată şi urmăreşte încasarea impozitelor,taxelor şi altor venituri ale bugetului       propriu si trimite instiintarile si   somatiile de plata la contribuabilii bugetului local comunal ; 

b) primeşte cererile, conduce evidenţa şi prezintă propunerile legale cu privire la amânări, eşalonări, scutiri şi reduceri la plată a impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului propriu, respectiv plata majorărilor de întârziere;

c) propune aprobarea de taxe speciale ce se constituie venituri cu destinatie speciala si urmareste utilizarea acestora in scopurile pentru care au fost infiintate;

d) verifica, analizeaza, propune masuri de rezolvare a tututor sesizarilor, reclamatiilor legate de respectarea legislatiei in ceea ce priveste plata impozitelor si taxelor locale;

e) completeaza formularele privind acordarea ajutorului de stat de catre compartiment;

f) face demersurile legale si indeplineste toate masurile pentru executarea silita a contribuabililor pesoane fizice si juridice;

g)urmăreşte arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor aparţinătoare compartimentului;

h) soluţionează petiţiile persoanelor fizice şi juridice din sfera de competenţă a compartimentului.

i) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliul local orăşenesc, dispoziţii ale primarului sau încredinţate de viceprimar.

     

Anunturi publice Anunturi publice Minimize