• Autentificare
 Căutare      
Primărie / Structură
 
Structură Structură Minimize

 

Potrivit organigramei, aparatul de specialitate al primarului are o structură organizatorică formată din compartimente şi servicii, fiind concretizate prin atribuţii specifice, relaţii funcţionale şi relaţii de conducere, coordonare şi control, în condiţiile legii, după cum urmează:
 
  • Compartimentul buget-finanţe-contabilitate;
  • Compartimentul impozite si taxe locale;
  • Serviciul de specialitate audit intern;
  • Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii;
  • Compartimentul programe - salarizare - resurse umane;
  • Compartimentul agricultura-silvicultura, cadastru, registru agricol;
  • Compartimentul protectie civila, situatii de urgenta si paza contra incendiilor;
  • Compartimentul gospodărie comunală şi locativă, administrarea domeniului public;
  • Compartimentul relatii publice, secretariat, administrativ;