• Autentificare
 Căutare      
Proiecte
 
Informare privind proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea baleno-climaterică Ocna Sibiului” Informare privind proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea baleno-climaterică Ocna Sibiului” Minimize
                                     

Informare privind proiectul  ”Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului”

Linia de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă în regiunea Centru, prin majorarea numărului mediu de salariaţi în staţiunea balneoclimaterică Ocna Sibiului din judeţul Sibiu.

Prin investiţiile propuse în prezentul proiect se intenţionează stabilizarea populaţiei ocupantă în oraşul Ocna. Totodată, raportându-ne la potenţialul turistic şi la oportunităţile pe care le va oferi staţiunea după modernizare, intenţionăm ca aceasta să devină o atracţie pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă, cu precădere în sezonul estival, când unităţile de cazare şi agrement funcţionează la potenţial maxim.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  Obiectiv specific 1:

-          Crearea premiselor necesare atragerii de investitori în cadrul stațiunii prin modernizarea infrastructurii rutiere în lungime de 3106 ml și realizarea unei parcări în suprafață de 5560 mp. Prin acest obiectiv se intenționează crearea unei infrastructuri adecvate în cadrul stațiunii în vederea atragerii a cât mai mulți investitori și totodată pentru a crea cadrul necesar valorificării potențialului turistic din zonă.

Astfel, pentru atingerea acestui obiectiv se vor realiza următoarele investiții:

·          Modernizare str. Lacului,

·          Modernizare str. Sărăturii,

·          Modernizare str. Trecătoarei,

·          Modernizare str. Podului,

·          Modernizare str. Alămorului

·          Reabilitare DJ 106B (Salinelor, M. Eminescu, Mândrii, str. De Jos)

·          Extindere parcare la intrarea în stațiune

Obiectiv specific 2:

-          Creșterea atractivității turistice a stațiunii balneo-climaterice prin realizarea de amenajari specifice activităților de agrement pe o suprafață de 38.707 mp. Prin acest obiectiv specific se urmărește realizarea de lucrări specifice pentru îmbunătățirea infrastructurii de agrement. Aceste investiții vizează punerea în valoare a obiectivelor naturale ale stațiunii și creșterea gradului de utilizare a potențialului terapeutic.

Astfel, prin prezentul proiect se va reabilita infrastructura de agrement de utilitate publică care cuprinde:

Ø  Amenajare zonă de agrement și sport pentru sănătate

Ø  Amenajare parc „Statuia Minerului”

Ø  Amenajare peisagistică “Lacul Pânzelor”

Ø  Amenajare peisagistică “Lacul fără fund”

Ø  Amenajare peisagistică “Lacul Verde” (Popular)

Ø  Amenajare teren joacă – zona ANL

 

Autoritatea contractantă şi de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice (MDRAP)

Organismul intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Beneficiari: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Ocna Sibiului, în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, în calitate de partener

 

Valoarea totală a proiectului este de 19.613.388,30 lei, inclusiv TVA, din care valoarea cheltuielilor eligibile este de 16.671.380,05 lei.

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Ocna Sibiului, în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, în calitate de partener trebuie să asigure o contribuţie proprie totală de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și anume suma de 392.267,77 lei.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 78 de luni.

 

În data de 09.02.2018, a avut loc semnarea Contractului de Finanțare nr. 1123 aferent proiectului  ”Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului”.

În vederea unei implementări optime a proiectului și în conformitate cu prevederile cererii de finanțare, atât Primarul UAT Ocna Sibiului cât și Președintele Consiliului Județean Sibiu au emis dispozițiile UAT Ocna Sibiului, respectiv CJ Sibiu, după cum urmează:- D. nr. 30/12.03.2018, respectiv D nr. 45/ 16.02.2018, prin care  a fost desemnată echipa de proiect și s-au stabilit atribuțiile specifice fiecărui membru. Ca urmare a acestui fapt, săptămânal, echipa de proiect din cele 2 instituții s-a întâlnit pentru a discuta modul de implementare al activităților prevăzute în cererea de finanțare și pentru a pregăti documentele necesare în vederea demarării achizițiilor publice.

În cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de activități, care până în luna ianuarie 2019, au decurs astfel:

-          În data de 23.03.2018, a fost semnat contractul de servicii nr. 1828, între UAT Ocna Sibiului și SC Euro Consult & Development SRL, ce are ca obiect realizarea serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice.

-          În data de 22.05.2018, a fost semnat contractul de servicii nr. 3541, între UAT Ocna Sibiului și S.C. Auditor Financiar Sarra S.R.L., ce are ca obiect realizarea serviciilor auditare financiare.

-          În data de 09.11.2018, a fost semnat contractul de servicii nr. 7262, între UAT Ocna Sibiului și S.C. kubo International Consulting S.R.L., ce are ca obiect realizarea serviciilor de publicitate.

-          În data de 09.10.2018, a fost semnat contractul de servicii nr. 6611, între UAT Ocna Sibiului și S.C. Ecotek Projects S.R.L., ce are ca obiect realizarea serviciilor de dirigenție.

-          În data de 02.08.2018, a fost semnat contractul de servicii nr. 5264, între UAT Ocna Sibiului și S.C. Tehno Consulting Solution S.R.L., ce are ca obiect realizarea serviciilor proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului.

-          În ceea ce privește Executia lucrărilor, procedura este în pregătire.

     

Documente PUG Documente PUG Minimize
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
PUG Ocna Sibiului - SED - Ocna SibiuluiPrimaria Ocna Sibiului 20.12.20114,11 MBDownload
PUG Ocna Sibiului - SED - ToparceaPrimaria Ocna Sibiului 20.12.20112,40 MBDownload
Raport de mediu Ocna SibiuluiPrimaria Ocna Sibiului 25.04.2014UnknownDownload
PUG Ocna Sibiului - PD - ToparceaPrimaria Ocna Sibiului 20.12.20112,44 MBDownload
Chestonar PUG Primaria Ocna Sibiului 20.12.201176,00 KBDownload
PUG Ocna Sibiului - ITPrimaria Ocna Sibiului 20.12.20115,43 MBDownload
PUG Ocna Sibiului - PD - Ocna SibiuluiPrimaria Ocna Sibiului 20.12.20114,12 MBDownload
     

“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov” “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov” Minimize
Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate. Va fi implementat pentru aglomerările Sibiu-­Şelimbăr, Cisnădie, Răşinari, Mohu, Avrig, Mârşa, Ocna Sibiului şi Făgăraş, de către Operatorul Regional "S.C. Apă - Canal S.A Sibiu.".
Obiectivul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare a surselor de apă, extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune şi a staţiilor de tratare a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a rezervoarelor de apă, construcţia şi reabilitarea staţiilor de pompare, construcţia staţiilor de clorinare, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare, construcţia şi reabilitarea staţiilor de epurare. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 246.500 locuitori.
 
Mai multe informatii :
Link spre pagina de internet: