Primaria Ocna Sibiului

ANUNŢ CONCURS PROMOVARE

Primăria Oraşului Ocna Sibiului, organizeaza in data de 15 noiembrie 2019 examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice clasa I, de inspector principal in inspector superior din cadrul Birou contabilitate, taxe-impozite locale si proiecte cu finanţare internatională – Ocna Sibiului.

Locul de  desfăşurare a examenului promovare în gradul professional – Primăria Oraşului Ocna Sibiului , str. Piaţa Traian, nr.6.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt:

 • Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • Să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarele de examen se depun de catre candidaţi la sediul Primăriei Oraşului Ocna Sibiului, str. Piaţa Traian, nr.6 , jud.Sibiu , în termen de 20 de zile de la data afişarii prezentului anunţ, respectiv incepand cu data de 15 octombrie 2019 pana in data de 05 noiembrie 2019 , inclusiv;

Dosarele de inscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu:

 1. copie după carnetul de munca sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere.

Bibliografie propusa:

 1. Legea nr.227/2015 – privind codul fiscal ,titlul IX, cu modificările ulterioare;
 2. H.G. nr.1/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul  fiscal , titlul IX;
 3. Legea nr. 207/2015-privind codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare;
 4. O.G. nr.2/2001- privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si complectarile ulterioare ;
 5. Partea a VI-a Statutului functionarilor publici, titlul I si II din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu complectarile ulterioare;
 6. Constitutia Romaniei republicata;

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close