Plan Urbanistic General

PUG - PLAN URBANISTIC GENERAL

Ocna Sibiului

Primăria Ocna Sibiului a demarat realizarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.G.) pentru orașul nostru, document strategic de o importanță vitală și principalul instrument de planificare și dezvoltare a orașului.

DESCRIERE SI DOCUMENTE NECESARE

Planul Urbanistic Zonal reprezintă baza avizării tuturor investițiilor publice și private din oraș. Acest document strategic definește în linii generale, pe termen scurt, mediu și lung, dezvoltarea coerentă a orașului, stabilirea modului de utilizare a terenurilor, modernizarea infrastructurii orașului, stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice, evoluția în perspectivă a localității, direcțiile de dezvoltare funcțională, traseele coridoarelor de circulație, zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone, lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare, stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire, precum și delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.

Sari la conținut