Primaria Ocna Sibiului

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI OCNA SIBIULUI (S.V.S.U.)

Prezentare

(1) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este constituit în oraşul Ocna Sibiului prin HCL nr. 74 din 30.11.2005, şi funcţionează în subordinea consiliului local făcând parte din structura organizatorică a acestuia.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi îndeplineşte atribuţiile legale şi prestează servicii într-un sector de competenţă stabilit cu acordul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

 (2) Sectorul de competenţă cuprinde obligatoriu teritoriul localităţii

Atributii Generale

a) Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

b) Verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă.

c) Asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

d) Execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare si transport de apă, iluminat, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă.

e) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă participă la intervenţii nu numai pe raza administrativ-teritoarială ci şi în sectorul de competenţă stabilit de către I.S.U.J. Sibiu. În localităţile din sectorul de competenţă costul intervenţiilor este suportat de către consiliile locale ale acestor localităţi şi se calculează conform devizului de lucrări efectuate , în funcţie de numărul de kilometri parcurşi , numărul orelor de funcţionare cu utilajul din dotare şi numărul persoanelor participante din cadrul serviciului voluntar.

f) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă poate presta contra cost servicii către populaţie precum : transport apă, evacuare apă din subsoluri, fântâni conform devizului de lucrări efectuate.

ANUNT PENTRU CETATENI!

Consiliul Local al oraşului Ocna Sibiului vă aduce la cunoştinţă următoarele măsuri de care trebuie să ţineţi seama pentru a evita şi preveni apariţia unor incendii, aşa cum rezultă din prevederile O.U.G. 195/2005, privind protecţia mediului.

Dintre aceste măsuri amintim :

1. Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice;

2. Obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu , de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Ocna Sibiului;

3. Obligaţia de a nu aprinde şi folosi focul deschis doar în centrele special amenajate şi semnalizate în acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;

4. Interzicerea arderii miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice care pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală şi vegetală.

5. Este interzis focul deschis în incinta campingurilor din localitate cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens.

6. Încălcarea punctului 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.500 la 7.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 la 30.000 lei pentru persoane juridice.

7. Încălcarea punctului 3 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă de la 55.000 la 60.000 lei.

8.Permisul de foc este actul  reglementat de lege prin care o persoană poate incendia în mod organizat o anumită suprafață de teren, ținând cont de unele măsuri și reguli de prevenire a incendiilor.Acest permis de lucru cu foc deschis se eliberează la cerere, de la primărie și este valabil o singură zi.

ORGANIGRAMA

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close