Primaria Ocna Sibiului

ANUNŢ CONCURS PROMOVARE

Primăria Oraşului Ocna Sibiului, organizeaza in data de 23 decembrie 2019 examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice clasa I , de inspector asistent in inspector principal din cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Ocna Sibiului.
Locul de desfăşurare a examenului promovare în gradul profesional este Primăria Oraşului Ocna Sibiului , str. Piaţa Traian, nr.6.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deţinut sunt :
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarele de examen se depun de catre candidaţi la sediul Primăriei Oraşului Ocna Sibiului, str.Piaţa Traian , nr.6 , jud.Sibiu , în termen de 20 de zile de la data afişarii prezentului anunţ, respectiv incepand cu data de 21 noiembrie 2019 pana in data de 11 decembrie 2019 , inclusiv.

Dosarele de inscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a) copie după carnetul de munca sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere.

Bibliografie propusa:
1. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru sustinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
4. Ordinul 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
5. Partea a VI-a Statutului functionarilor publici, titlul I si II din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu completarile ulterioare;
6. Constitutia Romaniei republicata.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close